П'ятница, 2024-04-19, 1:02 PM
Вітаю Вас Гость | RSS

Жовтоводський промисловий фаховий коледж ДНУ. Галузеве машинобудування.

Меню сайту
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Роль та місце складальних операцій у загальному процесі виготовлення виробу.

Роль  та  місце  складальних  операцій  у  загальному  процесі  виготовлення виробу.

Повузлове та остаточне складання виробу. Класифікація  складальних  з’єднань  –  рухомі  та  нерухомі,  роз’ємні  та нероз’ємні, їх характеристика. 

 

Процес складання є заключним етапом виготовлення машини, що визначає в значній ступені її експлуатаційні якості. Процес виготовлення 
машини може гарантувати досягнення усіх необхідних її експлуатаційних показників, а також надійності і довговічності в експлуатації лише при умові 
високоякісного проведення усіх етапів складання машини (тобто складання і регулювання окремих складаних одиниць – вузлів і загального складання і 
випробовування виготовленого виробу в цілому). 
Це пов’язано з тим, що в процесі складання по різним причинам можуть виникати похибки взаємного розташування деталей, які суттєво знижують 
точність і службові якості виробу, що складається. Трудомісткість складання складає 25 … 35 % загальної трудомісткості виготовлення виробів, а при великому обсязі припасовувальних робіт (в 
одиничному і дрібносерійному виробництві) вона досягає 40 … 50 %. Тому технологічні процеси механічної обробки завжди підпорядковуються технології складання. Тільки розглядаючи виріб в цілому, 
можна визначити службове призначення кожної окремої деталі, встановити необхідну ступінь точності і шорсткості, призначити вимоги до поверхневого 
шару, визначити граничні відхилення геометричної форми, тобто призначити технічні умови на виготовлення і складання. 
Виготовлення сучасних машин вимагає чіткої організації технологічного процесу складання при ретельній технологічній підготовці  виробництва.  
В загальному випадку всі процеси під час виробництва можуть бути класифіковані за ознаками:  
1) за призначенням у виробництві - основний, допоміжний, 
обслуговуючий; 
2) за характером виконуваних операцій - заготівельний, оброблювальний, 
складальний; 
3) за характером об'єкту виробництва - простий, складний; 
4) за участю праці в процесі - трудовий, природний; 
5) за характером протікання в часі - дискретний, безперервний; 
6) за мірою автоматизації - ручний, механізований, автоматизований, автоматичний. 
Виробничий процес є сукупністю взаємозв'язаних трудових, технологічних і природних процесів, в результаті яких початкові матеріали перетворюються на готовий виріб. 
Основний процес - процес виготовлення продукції, на якій спеціалізується підприємство і яка призначена для реалізації на ринку. 

Допоміжний процес - процес виготовлення продукції, споживаної для власних потреб підприємства (виготовлення технологічного оснащення, робота 
ремонтів, вироблення усіх видів енергії, виготовлення тари та ін.). 
Обслуговуючий процес - процес, що забезпечує протікання основних і допоміжних процесів (транспортування, складування і видача матеріалів і 
напівфабрикатів у виробництво, процеси лабораторних випробувань, контролю точності приладів та ін.). 
Заготівельний процес - процес отримання заготівель (різанням, штампуванням, ковким та ін.). 
Оброблювальний процес включає процеси механічної, термічної, хімічної обробки та ін. 
Складальний процес - процес отримання складальних одиниць (вузлів), виробів, включає також випробування, консервацію, упаковку. 
Простий процес - процес, що складається з ряду послідовних операцій виготовлення певного предмета виробництва (виготовлення деталі, зборка 
вузла, зборка машини і т. п.). 
Складний процес - сукупність координованих в часі простих процесів. Трудовий процес - процес, здійснюваний за участю людини. 
Природний процес - процес, здійснюваний без участі людини (охолодження відливань, сушка після покриття поверхонь, природне старіння 
заготівель). 
Технологічний процес є складовою частиною виробничого процесу, що містить цілеспрямовану дію на зміну предмета виробництва, - його форми, 
розміру, зовнішнього вигляду, хімічного складу, агрегатного стану. На базі одного і того ж технологічного процесу можна організувати ряд 
виробничих процесів, що мають різні організаційно-економічні показники. Технологічним процесом складання називається процес з'єднання деталей 
у вузли, деталей і вузлів у механізми, деталей, вузлів і механізмів в машину. Деталі, вузли, механізми називаються складальними одиницями. Технологічний 
процес складання поділяють на операції, переходи, прийоми, встановлення і рухи. 
Операцією називають закінчену частину технологічного процесу, котру виконує на одному робочому місці один робітник або група робітників.  
Переходом називають закінчену частину операції, виконувану на одному робочому місці без зміни інструментів, поверхонь з'єднання, режимів роботи.  
Прийом - це частина переходу, що складається із простих робочих рухів, які виконує один робітник.  
Встановлення - надання відповідного положення складальним деталям. При виконанні цих елементів робітники виконують певні елементарні рухи. 
Позиція - фіксоване положення, яке займає пристосування разом із закріпленою складальною одиницею, яка збирається, щодо інструмента або 
нерухомої частини обладнання для виконання певної частини операції. 

Робочий хід - це закінчена частина технологічного переходу, яка складається з одноразового переміщення інструмента щодо предмета 
праці,супроводжуваного зміною форми, розмірів, властивостей предмета праці. 

Допоміжний хід - це закінчена частина технологічного переходу, що складається з одноразового переміщення інструменту, відносно предмета 
праці, що не супроводжуваного зміною форми, розмірів, властивостей предмета праці, але необхідного для підготовки робочого ходу.  
Допоміжний перехід - це закінчена частина технологічної операції, що складається з дій людини або обладнання, які не супроводжуються зміною 
форми, розмірів, і особливих властивостей предмета праці, але необхідні для виконання технологічного переходу.  
Об'єктами виробництва машинобудівної промисловості являють різні машини. 
Машина - це виріб, що здійснює доцільні руху для перетворення енергії або виробництва робіт. 
У залежності від основного призначення розрізняють два класи машин: - машини – двигуни; 
- робочі машини (машини - знаряддя). 
Машини – двигуни перетворюють один вид енергії в інший, зручний для використання. 
Робочі машини – це машини за допомогою яких виконується змінення форми, властивостей і положення об’єкта труда. 
Предмети праці в процесі їх виробництва на машинобудівному підприємстві називаються виробами. 
Виріб - це предмет або набір предметів виробництва, які виготовляються на підприємстві.  
Вироби в залежності від їх призначення поділяють на: 
- вироби основного виробництва, що призначені для поставки 
(реалізації); 
- виріб допоміжного виробництва, що призначені для власних потреб 
підприємства. 
Стандартами  встановлено такі види виробів: 
- деталь; 
- базова деталь; 
- складальна одиниця (вузол); 
- складальний комплект; 
- комплектувальний виріб; 
- агрегат. 
Деталь - це виріб, виготовлений з однорідного за видом і маркою матеріалу без застосування складальних операцій. 
Базова деталь – це деталі з базовими поверхнями, що виконують в складальному з’єднанні (вузлі), роль з’єднувальної ланки, що забезпечує при 
складанні відповідне відносне положення інших деталей. 

Складальна одиниця - це частина виробу, яка збирається окремо і надалі бере участь у процесі складання як одне ціле. 
Вузол - це складальна одиниця, яка може збиратися окремо від інших складових частин виробу (або вироби в цілому) і виконувати певну функцію у 
виробах одного призначення тільки разом з іншими складовими частинами. Складальний комплект – це група складових частин виробу, які необхідно 
подати на робоче місце для складання виробу або його складової частини. Комплектувальний виріб – це виріб підприємства-постачальника, 
застосовуваний як складова частина виробу, що його випускає підприємство- виробник.  
Агрегат - це складальна одиниця, яка має повну взаємозамінність,з можливістю складання окремо від інших складових частин виробу (або виробу 
в цілому) і здатністю виконувати певну функцію у виробі або самостійно. 

Об'єктами виробництва на машинобудівному підприємстві, крім машин та їх частин, можуть бути комплекси комплектуючих виробів. 
Комплекс - це два і більше вироби, які не були з'єднані на підприємстві складальними операціями, але призначені для виконання взаємопов'язаних 
експлуатаційних функцій. Наприклад: автоматична лінія, цех - автомат, верстат з ЧПК з керуючими панелями і т.п. 
Комплект - це два і більше двох виробів, які не були поєднані на підприємстві складальними операціями і представляють набір виробів, які 
мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру (наприклад, комплекти запасних частин, інструменту та приладів, 
вимірювальної апаратури, пакувальної тари тощо).  
Вироби в залежності від наявності або відсутності в них складових частин ділять на наступні категорії: 
- не специфіковані (деталі) - не мають складових частин; 
- специфіковані (складальні одиниці, комплекси, комплекти), 
складаються з двох і більше складових частин. 
Заключним етапом у виготовленні виробу є складання. 
Складання - це процес утворення рознімних або нероз'ємних з'єднань 
складових частин або виробу в цілому. В залежності від утворюваних, в процесі 
складання, елементів збірку поділяють на вузлову і загальну.  
Вузлове складання (збірка) - це процес, об'єктом якого є складова частина 
виробу.  
Загальне складання - це процес, об'єктом якого є виріб в цілому.  
По стадіях процесу складання поділяється на такі види: 
1) попереднє складання (збірка) - складання заготовок, складових частин або виробу в цілому, які в подальшому підлягають розбиранню (наприклад, 
попередня збірка вузла з метою визначення розміру нерухомого компенсатора); 
2) проміжне складання (зборка) - складання заготовок, виконуване для подальшої їх спільної обробки (наприклад, попередня збірка корпусу редуктора 
з кришкою для подальшої спільної обробки отворів підшипників); 

3) складання під зварювання - складання заготовок для їх подальшого зварювання; 
4) остаточне складання - складання виробу або його складової частини, після якої не передбачене його подальше розбирання під час виготовленні.  
Після остаточного складання для деяких виробів може слідувати демонтаж, до складу якого входять роботи по частковому розбиранні зібраного 
виробу з метою підготовки його до упаковки та транспортування до споживача (наприклад, збірка великих парових і гідравлічних турбін).  
За методом утворення з'єднань процес складання поділяється на: 
- слюсарну збірку - збірку виробу або його складової частини за допомогою слюсарно-складальних операцій; 
- монтаж - установку виробу або його складових частин на місці використання (монтаж верстата з ЧПУ на підприємстві-споживачі); 
- електромонтаж - монтаж електровиробів або їх складових частин, які мають струмопровідні елементи; 
- зварювання, паяння, клепку і склеювання. 
Зміст робіт, пов'язаних з виконанням складальних операцій залежить від типу складального виробництва. Тип складального виробництва (одиничне, 
серійне, масове) має великий вплив на технологію і організацію процесу збірки в машинобудуванні.

Одиничне і дрібносерійне складальне виробництво характеризується: 
- великою номенклатурою виробів; 
- відсутністю усталеної технології складання; 
- широким використанням універсального обладнання і інструментів; 
- наявністю висококваліфікованих робітників; 
- великим обсягом припасувальних робіт. 
В багатосерійному виробництві обсяг робіт по збірці поділяється на складові частини, виділяється вузлове і загальне складання. Значно 
зменшується обсяг припасовувальних робіт. Вироби збирають серіями, повторюючи через певні проміжки часу. У масовому виробництві складання 
однойменних виробів ведеться постійно. Є чіткий поділ на вузлове і загальне складання. За кожним робочим місцем закріплені певні складальні операції. Час 
виконання однієї складальної операції узгоджують із загальним темпом збірки. Розробляються найдокладніші вузлові технологічні процеси і технологічний 
процес загального складання. Обладнання розташовується по потоку у відповідності з технологією збірки. Припасовувальні роботи, як правило, 
відсутні. Кваліфікація робітників нижче, ніж в одиничному і серійному виробництві. У структуру складальної операції в загальному випадку входять: 
подача деталей; їх орієнтація відносно один одного або якої-небудь однієї деталі; з'єднання; закріплення; зняття зібраного вузла і, нарешті, контроль 
(можливо і навпаки - контроль, а потім зняття вузла або подача його на наступну позицію збірки). 
У складі технологічного процесу складання виробу в загальному вигляді виділяють наступні основні види робіт: підготовчі роботи; припасовувальні; 

власне складальні; регулювальні; контрольні; заправні роботи (змащення, консервування і т.д.); демонтажні. 
Як видно з даного переліку, в технологічному процесі складання виробу є технологічні і допоміжні роботи. До перших відносять ті роботи, які мають 
безпосереднє відношення до збірки і виконуються в складальному цеху (власне складальні, регулювальні, контрольні, заправні, демонтажні). До допоміжних 
робіт відносять підготовчі та припасовувальні роботи. Поділ складального технологічного процесу на операції вимагає такої організації переходів, щоб їх 
оперативний час був однаковим або кратним між собою, а при масовому потоковому складанні дорівнювали  або були кратні такту збірки. 

 

 

 

Вхід на сайт

Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Copyright MyCorp © 2024
uCoz